Emotioneel Overeten, Wat Doe Je Eraan?

Emotioneel overeten is het consumeren van grote hoeveelheden voedsel als reactie op emoties in plaats van honger. Naar schatting wordt overeten in 75% van de gevallen veroorzaakt door emoties. Emotioneel overeten ontstaat als je voedsel, meestal snacks, gebruikt als middel om met je emoties om te gaan. Na verloop van tijd wordt het een gewoonte om te eten als je niet lekker in je vel zit. Door te onderzoeken wat je aanzet tot overeten kun je op zoek gaan naar betere manieren om met je emoties om te gaan.

Hoe vind je de oorzaak van overeten?

Situaties en emoties die aanzetten tot overeten zijn onder te verdelen in vijf categorieën:

Sociaal. Eten in gezelschap van anderen. Overeten kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door aanmoediging van anderen, eten om erbij te horen, of juist het gevoel er niet bij te horen.

Emtioneel. Eten als reactie op bijvoorbeeld verveling, stress, spanning, depressie, woede, angst of eenzaamheid.

Gelegenheid. Eten omdat de mogelijkheid er is. Bijvoorbeeld in een restaurant, als je een advertentie ziet voor een bepaald soort eten of als je een bakkerij voorbij loopt. Eten kan ook gekoppeld zijn aan bepaalde activiteiten zoals TV kijken of naar de film gaan.

Gedachten. Eten als gevolg van een laag zelfbeeld of het verzinnen van excuses om te eten. Bijvoorbeeld boos zijn op jezelf over hoe je eruit ziet of voor gebrek aan wilskracht.

Lichamelijk. Eten als manier om met bepaalde soorten fysieke pijn om te gaan.

Een goede manier om te achterhalen wat je aanzet tot overeten is het bijhouden van een eet dagboek. Noteer iedere dag de momenten dat je zin hebt om te eten. Noteer ook je emoties, de omgeving en je gedachten op dat moment. Na verloop van tijd zul je patronen gaan ontdekken en zul je ontdekken welke prikkels de oorzaak vormen van het overeten.

Hoe stop je met emotioneel overeten?

Het ontdekken van wat je aanzet tot overeten is de eerste stap. Het eten als reactie op bepaalde emoties of situaties is echter in de loop van tijd een gewoonte geworden. Om te stoppen met overeten moet je deze gewoonte doorbreken en vervangen met een andere, gezondere gewoonte.

Na het opsporen van de prikkels die overeten veroorzaken, is het tijd om alternatieven te ontwikkelen voor eten. Als je merkt dat je naar voedsel grijpt naar aanleiding van een van de door jou ontdekte “eet prikkels”, probeer dan eens andere activiteit te doen die je aandacht afleidt van eten zoals bijvoorbeeld:

– Een goed boek lezen.
– Een wandeling maken.
– Een huishoudelijke taak doen.
– De auto wassen.
– Iedere andere nuttige of leuke activiteit (behalve eten).

Andere tips tegen emotioneel overeten

Soms is afleiding en alternatieven zoeken voor overeten niet genoeg om met de emoties om te gaan die leiden tot emotioneel overeten. Om beter met emotionele stress om te gaan kun je ook een van de volgende dingen proberen:

– Ontspanningsoefeningen
– Meditatie
– Counseling (individueel of in een groep)

Deze technieken pakken de onderliggende emoties aan die het overeten veroorzaken. Zel leren je om beter om te gaan met deze emoties.

Terwijl je werkt aan het vervangen van emotioneel overeten met gezondere gewoontes, is het belangrijk om jezelf te belonen voor je harde werk. We hebben de neiging om gedrag te herhalen dat erkend en beloond wordt. Koop dus die nieuwe broek of boek die vakantie die je al zolang wil. Je mag trots zijn op iedere stap die je neemt in de goede richting en daar mag je jezelf best voor belonen.

Share